Pensioenen

 Met pensioen gaan betekent vrijwel altijd stoppen met werken waardoor u geen inkomsten uit arbeid meer heeft. Hierdoor gaat het inkomen een flink stuk naar beneden. Aan de andere kant wordt er na het 65e jaar minder belasting betaald en in plaats van de AOW-premie te betalen krijgt u nu een AOW-uitkering. Over het algemeen houdt iedereen aan AOW + pensioen ongeveer 70% van het laatst genoten loon aan inkomsten over.
Het komt veelvuldig voor dat er een of meerdere keren wordt veranderd van werkgever waardoor er her en der kleine stukjes pensioen zijn opgebouwd. Hierdoor kan nooit een volwaardig ouderdomspensioen worden bereikt. Er blijft een opgebouwde waarde gereserveerd voor pensioen, maar veelal zonder inflatiecorrectie en zonder rekening te houden met een financieel gestaag omhoog klimmende carrière. Dit heet pensioenbreuk.
Doordat er veel gegevens nodig zijn uit het verleden en er veel regelgeving rond pensioenen is, vinden veel particulieren het lastig hun pensioen uit te zoeken.
Pulles & Rijppaert Financieel Advies wil u graag helpen door de opbouw van uw pensioen samen met u te bekijken, zodat u op uw oude dag nog lekker kunt genieten zonder al te veel financiële zorgen. Bij geconstateerde tekorten, zullen wij een voorstel voor reparatie doen.

 btn-pensioenoverzicht